Конкурс на посаду керівника ЗЗСО

27.06.2018 15:00

Оголошення

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

 

1.     Найменування закладу: Старовірівський ліцей Шевченківської районної ради

    Місцезнаходження закладу: вул. Шкільна, 60/а, с. Старовірівка Шевченківський район Харківської області

2.     Найменування посади: керівник закладу загальної середньої освіти

Умови оплати праці: оплата праці керівників здійснюється відповідно до таких нормативних документів:

·        наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.93 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»;

·        наказ Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»;

·        постанова Кабінету Міністрів України № 6 від 14.01.2016 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;

·        постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I – II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»;

·        Закон України «Про освіту».

3.     Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»:

Посаду керівника закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. {Стаття 24 в редакції Закону № 2145-VIII від 05.09.2017}

4.     Перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі:

·        заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (від 01.06.2010   № 2297 – VІ);

·        автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

·        копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

·        копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

·        копія трудової книжки чи інші документи, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

·        довідка про відсутність судимості;

·        мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Документи бажано подати у файловій папці з 5 файлами.

Особа може подавати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи претенденти подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії, яка знаходиться за адресою: вул. Центральна, 30, селище Шевченкове, Харківської області (відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації, ІІ поверх) до 20.07.2018 (включно).

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію надає особі, яка їх подає.

5.     Дата і час початку конкурсного відбору:        22.08.2018 о 900

Місце проведення: відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації (вул. Центральна, 30, селище Шевченкове, Харківської області, І поверх)

Складові відбору:

·        публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (до 30 хвилин);

·        перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно правових актів, у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова Українська школа» на період до 2029 року, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р (у письмовій формі), на яке відводиться 60 хвилин для надання відповідей на 30 запитань у формі тестів. Максимальна кількість балів 30. За підсумками тестів виставляється результат „зараховано” (17 і більше відповідей) або „не зараховано” (16 і менше правильних відповідей). Претендент, який отримав результат тестування „не зараховано”, вважається таким, що не пройшов відбір. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом.

Тривалість відбору: 1 година 30 хвилин

6.     Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі:

Василенко Євгенія Сергіївна;

телефон 5-16-49, 5-17-78;

e – mail pr.shevch@dniokh.gov.ua.

Персональний склад

 конкурсної комісії на посаду керівника Старовірівського ліцею Шевченківської районної ради Харківської області

 

1. Старіков Сергій Володимирович        - заступник голови Шевченківської районної державної адміністрації – голова комісії

2. Козир Сергій Миколайович                - заступник голови Шевченківської районної ради - заступник голови комісії

3. Русакова Лариса Євгеніївна                 - методист по роботі з педкадрами Шевченківського РМК – секретар комісії

4. Бобрусь Юлія Анатоліівна                   - начальник відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації

5. Горюн Тетяна Олександрівна            - вчитель української мови та літератури філії Сподобівська гімназія Старовірівського ліцею 

                                                                 Шевченківської районної ради Харківської області

6. Дерев’янко Марина Володимирівна  - представник батьківського самоврядування Старовірівського ліцею Шевченківської районної ради

                                                                 Харківської області

7. Мірошниченко Алла Олександрівна    - голова профспілкового комітету Старовірівського ліцею Шевченківської районної ради Харківської області

8. Павелко Тетяна Василівна                    - вчитель початкових класів  Старовірівського ліцею Шевченківської районної ради Харківської області

9. Пирог Тетяна Анатоліївна                    - завідувач Шевченківським РМК

 

Матеріали:

5 порад Мотиваційний лист
Етапи конкурсу на посаду керівника
Зразок ситуації
Перелік документів
Питання

Наказ