Методична робота

Методична робота у 2018/2019 навчальному році спрямована на реалізацію регіональних освітніх проектів Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»: «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період», «Підвищення компетентності вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання», «Підвищення якості підготовки учнів Харківської області до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів», «Модернізація початкової школи», «Виховний простір Харківщини»,  «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації освітнього простору»; завдань районних освітніх платформ Шевченківського районного методичного кабінету: «Становлення сучасного менеджера освіти через розвиток управлінської компетентності», «Шкільні перемоги – запорука успішної реалізації особистості в майбутньому», «Інформатизація освітнього простору Шевченківщини»; районної методичної теми «Здійснення науково-методичного супроводу зростання професійної компетентності вчителів сільської місцевості в умовах реформування освітнього процесу» та шкільної методичної теми «Формування професійного іміджу вчителя та навчального закладу в умовах мережної взаємодії»