Виховна проблема школи

«Формування морально духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, патріот, сім’янин, професіонал - шлях  до  створення позитивного іміджу класного керівника»
 

Пріоритетні напрямки виховної роботи у 2018/2019навчальному році

-          формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, поваги, толерантного ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;

-          виховання духовної культури особистості;

-          виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; реалізація регіональних програм в галузі освіти;

-          формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

-          утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

-          виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

-          формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

-          забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;

-          формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

-          створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів;

-          посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

-          підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

-          створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.