Інформація про заклад

Рік заснування 1986 рік
Директор школи Миколаєнко Людмила Олександрівна, освіта вища, за фахом вчитель математики та інформатики, спеціаліст І кваліфікаційної категорії. Заклад очолює з 2012 року
Контингент учнів У школі навчається 124 учні, з них: учнів 1-4 класів - 54 чол., 5-9 класів - 57 чол., 10-11 класів - 12 чол. Випускників 9 класу - 13 учнів, претендентів на свідоцтво з відзнакою-0. Випускників 11 класу – 6 учнів,  претендентів на нагородження золотою медаллю – 0 учень, срібною _0__ учнів.
Мова навчання Українська мова
Профіль навчання Універсальний
Педагогічний колектив Педагогічний колектив налічує 17 педагогів, з них: 16 чол. мають вищу освіту, 1 чол. - середню спеціальну. Вищу кваліфікаційну категорію мають 4 чол., І кваліфікаційну категорію - 10 чол., ІІ кваліфікаційну категорію - 1 чол.,  8 тарифний розряд - 2 чол.
Забезпечення харчуванням Гарячим безкоштовним харчуванням на 100 % забезпечені учні початкової школи та учні з пільгових категорій (дитина сирота - 1, діти, позбавлені батьківського піклування - 2, діти з малозабезпеченої родини - 1). За рахунок батьківських коштів харчуються 10 учнів
Творчий потенціал Педагогічний колектив працює над проблемою "Формування професійного іміджу вчителя та навчального закладу в умовах мережної взаємодії". 
У конкурсі «Учитель року» брали участь 3 учителі, з них: у 2015 році - вчитель англійської мови Мірошниченко А.О. , нагороджена дипломом ІІІ ступеня .
Гурткова робота В школі працюють гуртки: спортивний, краєзнавчий, художньо-естетичний
Підвіз учнів та вчителів До школи потребують підвозу 8 вчителів та 79учнів. Підвіз здійснюється шкільним автобусом
Матеріально - технічне забезпечення До послуг учнів 17 навчальних кабінетів, комп'ютерний клас (9 ПК), спортивна зала, спортивний майданчик, їдальна, бібліотека. Бібліотечний фонд налічує 13255 примірників художньої та навчальної літератури
Досягнення учнів Щорічно учні школи беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних олімпіадах, виборюють призові місця. У 2015/2016 навчальному році учні посіли 9 призових місць в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів (І м. - два, ІІ м. – три, ІІІ м. – чотири) 

 

 

Информация о школе

 
Год основания  1986
Директор школы Миколаенко Людмила Александровна, образование высшиее, по специальности учитель математики, информатики, специалист І квалификационной категории. Школу возглавляет с 2012 года
Контингент учащихся В школе обучается 124 ученика, из них: учеников 1-4 классов - 55 чел., 5-9 классов - 57 чел., 10-11 классов - 12 чел. Выпускников 9 класса - 13 учеников, претендентов на свидетельство с отличием-0. Выпускников 11 класса - 6 учеников, претендентов на награждение золотой медалью - 0, серебряной  - 0 .
Язык обучения

Ураинский

Профиль обучения

Универсальный

Педагогический коллектив Педагогический коллектив насчитывает 17 педагогов, из них: 16 чел. имеют высшее образование, 1 чел. - Среднее специальное. Высшую квалификационную категорию имеют 4 чел., I квалификационную категорию - 10 чел., II квалификационную категорию - 1 чел.,  8 тарифный разряд - 2 чел.
Обеспечение питанием Горячим бесплатным питанием на 100% обеспечены ученики начальной школы и ученики из льготных категорий (ребенок сирота - 1, дети, лишенные родительской опеки -2, дети из малообеспеченной семьи - 1). За счет родительских средств питаются 10 учеников
Творческий потенциал
Педагогический коллектив работает над проблемой «Формирование профессионального имиджа учителя и учебного заведения в условиях сетевого взаимодействия".
В конкурсе «Учитель года» принимали участие 3 учителя, из них: в 2015 году - учитель английского языка Мирошниченко А.А. Награждена дипломом III степени (районный етап)
Работа кружков

В школе работают кружки: спортивный, исторический

Подвоз учеников и учителей В школу требуют подвоза 8 учителей и 47 учеников. Подвоз осуществляется школьным автобусом
Материально - техническое обеспечение К услугам учеников 17 учебных кабинетов, компьютерный класс (9 ПК), спортивный зал, спортивная площадка, столовая, библиотека. Библиотечный фонд насчитывает 13255 экземпляров художественной и учебной литературы
Достижения учеников Ежегодно ученики школы принимают участие во Всеукраинских ученических олимпиадах по учебным олимпиадах, занимают призовые места. В 2015/2016 учебном году ученики заняли 9 призовых мест во II этапе Всеукраинских олимпиадах по учебным предметам (І м. - два,
II м. - три, III м. - четыре)